Bình rượu hình ngà voi

750.000 700.000

0911904968