Bình đựng rượu hình con trâu

600.000 550.000

0344236292