Bình đựng rượu hình con rồng

700.000 550.000

0911904968