Bình rượu hình con hổ

600.000 550.000

0344236292